Dvasinių poreikių patenkinimas


Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones... Mato 28,19

Krikščioniškosios misijos yra unikalios agresyviai plintančių judėjimų fone. Krikščionybė tyriausia savo forma negalanda kirvių ir kalavijų...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Tėve, padėk man būti šviesa šiame tamsos pavergtame pasaulyje. Padėk man pasinaudoti kiekviena pasitaikiusia proga dalytis Tavo meile su tais, kuriuos kamuoja dvasinis nepasitenkinimas. Padėk pasitarnauti patenkinant kitų dvasinius poreikius.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Dvasinių poreikių patenkinimas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.