Dvasinių poreikių patenkinimas


Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones... Mato 28,19

 


Krikščioniškosios misijos yra unikalios agresyviai plintančių judėjimų fone. Krikščionybė tyriausia savo forma negalanda kirvių ir kalavijų aštrių, jėga nebruka jokios sistemos ir nėra pelno skatinama. Jos užduotis paprasta – eiti, ieškoti ir gelbėti tų, kas pražuvę. Nei daugiau, nei mažiau. Žodžiai „apaštalas“ ir „misionierius“ reiškia vieną ir tą patį – „siųstasis“, tik „apaštalas“ – graikų kalbos kilmės žodis, o „misionierius“ į mūsų žodyną atkeliavo iš lotynų kalbos.

Naujasis Testamentas – tai knyga, kurioje aprašomos Kristaus ir krikščionių misijos (lot. missio - atsakingas uždavinys, pavedimas, paskirtis, pašaukimas – vert. past.). Evangelijose rašoma apie Jėzaus darbus, Jo pasiekimus. Apaštalų darbų knygoje, kaip byloja ir pats jos pavadinimas, aprašomi apaštalų darbai. Kristaus prisikėlimo jėga pagimdė ir skatina Kristaus mokinių judėjimą. Evangelijos žinia pasauliui paliko neišdildomą įspūdį. Petras patraukė į Lydos miestą, Jopę, Antiochiją, Babiloną ir Mažąją Aziją. Jonas iškeliavo į Samariją, Efezą, aplankė Viduržemio jūros pakrantės miestus. Tomas nukeliavo net iki Indijos. Paulius, pirmųjų Kristaus mokinių-misionierių amžininkas, nė kiek jiems nenusileido – Romos nutiestais keliais su Evangelijos žinia jis išmaišė visą imperiją. Šiandien misijų poreikis milžiniškas – didesnis, kaip niekad anksčiau! Pasaulis darosi mažas, gyventojų sparčiai daugėja. Šiandien gyvename susikertančių pažiūrų ir įvairiausių prieštaringų įsitikinimų aplinkoje. Aplink tiek daug sudėtingų problemų. Tačiau svarbiausia suvokti, kad pirmiausia privalu patenkinti dvasinius žmogaus poreikius, o tada jau – visa kita.


Dienos malda

Tėve, padėk man būti šviesa šiame tamsos pavergtame pasaulyje. Padėk man pasinaudoti kiekviena pasitaikiusia proga dalytis Tavo meile su tais, kuriuos kamuoja dvasinis nepasitenkinimas. Padėk pasitarnauti patenkinant kitų dvasinius poreikius.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dvasinių poreikių patenkinimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.