Formavimas


Jei mes su Kristumi kenčiame ir numirėme, tai jau esame pradėję gyventi su juo danguje. 2 Timotiejui 2,11 (TLB)

 


Turiu vieną bičiulį, kuris Didžiosios depresijos metais neteko darbo, turto, žmonos ir namų. Tačiau jis užsispyręs laikėsi savo tikėjimo – to vienintelio jam likusio dalyko. Kartą jisai sustojo pasižiūrėti, kaip statybininkai stato didžiulį bažnyčios statinį. Vienas iš darbininkų įsijuosęs kaltu kalė ir dailino trikampę akmeninę plokštę. Mano bičiulis jo pasiteiravo: „Ką čia darote?“ Darbininkas atsakė: „Matote tą angą prie pat bokšto smailės? Tai va... akmens plokštės forma turi būti tiksliai tokia, kad dailiai tenai įtilptų.“ Mano bičiulio akyse susitvenkė ašaros. Viešpats jam prabilo per tą paprastą darbininką ir suteikė paaiškinimą, kodėl tenka iškęsti tiek visokių sunkumų. Dievas tarsi sakė: „Čia, žemėje, aš tave formuoju, kad tilptum į tau priderančią vietą tenai, danguje.“


Dienos malda

Viešpatie, ačiū Tau, kad formuoji mane ir šitaip patrauki arčiau savęs.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Formavimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.