Geri laiko prievaizdai


[...] gerai naudojantys laiką... Efeziečiams 5,16

Mes esame savo laiko prievaizdai. Mes patys jį planuojame ir galvojame, kaip panaudosim. Dievas kiekvienam iš mūsų skyrė atkarpėlę amžinybė...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, padėk man įveikti atidėlioti linkusią prigimtį. Taip lengva pradėti paprasčiausiai stumti ar švaistyti laiką. Per man skirtą laiką, Viešpatie, noriu nuveikti ką nors prasmingo dėl Tavęs, nes tai išliks amžinai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Geri laiko prievaizdai

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.