Geriausias vaistas nuo nuobodulio


[...] žinant, kas laukia ateityje, neteks nuobodžiauti kaip krikščioniui. Hebrajams 6, 12 (TLB)


Ar žinote, ką beveik vieningai šių laikų sociologai įvardina didžiausia jaunimo bėda? Atlikus išsamius tyrimus, paaiškėjo, kad daugiausiai bėdų jauniems kelia netgi ne seksas, o... nuobodulys! Ar žinote, kas paaiškėjo po riaušių Hampton Biče (N. Hampšyre)?* Apklausus paauglius, buvo išsiaiškinta, kad vaikėzai riaušes sukėlė iš dyko buvimo. Apimti nuobodulio jaunuoliai nebežinojo, ko tvertis. Nuobodulio apniktas gyvenimas neturi tikslo ir prasmės. Atiduokite savo gyvenimą į Kristaus rankas – daugiau nuobodžiauti jums tikrai neteks!

*1964 m. Hampton Biče (JAV), nuostabaus grožio sename kurorte, gatvėse taip įsisiautėjo paauglių gaujos, kad į pagalbą teko kviestis ne tik policiją, bet ir Nacionalinės Gvardijos pajėgas. Mieste aidėjo šūviai, sprogimai. Aplinka buvo labai suniokota, daug žmonių sužeista. Laimė, niekas dėl sužalojimų nemirė. Gyventojai niekaip negalėjo suprasti, kaip tokie dalykai kilo rojumi vadintame kampelyje. (Vert. past.)


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, tądien, kai savo gyvenimą patikėjau Tau, jis dėl Tavo meilės sušvito naujomis spalvomis

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Geriausias vaistas nuo nuobodulio

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.