Gilinimasis į Dievo Žodį


Kas paniekina (Dievo) žodį, tas užsitraukia pražūtį, o kas gerbia įsakymą, tam bus atlyginta. Patarlių 13,13

Mes, krikščionys, turime Dievo Dvasią – Ji gyvena mumyse. Tačiau mes esame atsakingi už savo elgesį ir turime rūpintis, kad mūsų gyvenimo neteptų nuodėmė. Tik šalinantis nuodėmės Dievo Dvasia galės brandinti mumyse savo vaisius. Įsigilinkite į Bibliją, pasikaustykite Dievo Žodžiu. Mums, krikščionims, Dievo Žodis turėtų būti aukščiausias autoritetas. Abraomas Linkolnas savo laiške vienam draugui rašo: „Skaityti Bibliją man didžiulė nauda. Įsisavink protu visa, kas perteikiama šioje knygoje, išlaikyk tikėjimo pusiausvyrą, tai gyvensi ir mirsi kaip žymiai geresnis žmogus.“ Pradėkite savo dieną su šia knygų knyga. Dienai einant į pabaigą, leiskite Žodžiui vėl byloti išmintį jūsų sielai. Tegul Dievo Žodis būna tvirtas pamatas, ant kurio galėtumėte statydinti savo viltį. Tegul jis būna Gyvybės ramstis, į kurį atsišlieti galėtų jūsų dvasia. Tegul jis būna Dvasios kalavijas, nukertantis ir pašalinantis iš jūsų gyvenimo bet kokį blogį ir formuojantis jus pagal Jo atvaizdą ir pavidalą.


Dienos malda

Visagali Dieve, Tavo Žodis maitina ir stiprina visą mano esybę. Šlovinu šventą Tavo vardą!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Gilinimasis į Dievo Žodį

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.