Gimimas iš naujo arba atgimimas


Kadaise gyvenome, piktos, niekingos prigimties vedini [...] bet Dievas, apstus gailestingumo, grąžino mums gyvenimą, kai prikėlė Kristų iš mirties. Efeziečiams 2,3-4 (TLB)

Istorija primena apie laikotarpį, kai bėdos,verčiančios laužyti galvą šiandien, buvo užgriuvusios jaunuolių kartą, gyvenusią I a. po Kr. Ji...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, koks džiaugsmas žinoti, kad mano gyvenime nėra nieko, ko Tu negalėtum pakeisti savo atperkančia galia.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Gimimas iš naujo arba atgimimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.