Gydyti artimo skaudulius


Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje... 1 Jono 2,10

 


Vargu, ar ryškiausiu mūsų laikų bruožu galėtų būti jautrumas artimui. Atrodo, kad mes užsiauginome storą odą ir esame gana užkietėję aplinkinių atžvilgiu. Abraomas Linkolnas yra pasakęs tokius žodžius: „Man gaila žmogaus, kuris nejaučia rimbo kirčių, čaižančių kito nugarą.“ Didžiuma pasaulio iš tikro užkietėjusi ir abejinga žmonijos patiriamoms nelaimėms ir skurdui. Dažniausiai taip yra todėl, kad dar daug žmonių nepatyrė atgimimo iš aukšto. Dievo meilė kol kas nėra išlieta į jų širdis. Yra žmonių, kalbančių apie socialinę evangeliją – tarsi ji būtų atskirta nuo atpirkimą skelbiančios Evangelijos. Tiesa yra štai kokia: yra tik viena Evangelija. Pirmiau žmogus turi būti atpirktas, jo santykiai su Dievu turi būti pataisyti – ir tik tuomet jis gali tapti jautrus aplinkiniams, atsižvelgti į kitų reikmes. Prieš pradėdama skleisti šviesą ir šilumą, dieviška meilė pirmiausia kaip saulės spindulys turi nusileisti žemyn ir kristi į širdį. Kol mūsų širdys nėra Šv. Dvasios paruoštos priimti ir spinduliuoti Dievo gailestingumą, tol patys, savo jėgomis mes neįstengsime mylėti savo artimo kaip pridera.


Dienos malda

Tėve, padėk man pastebėti kito skausmą ir atjausti artimą, kad galėčiau skleisti Tavąją šviesą šiame abejingame pasaulyje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gydyti artimo skaudulius

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.