Gyvenimą keičianti jėga


Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų mūsų Viešpats tiek mums gyviems esant, tiek mums numirus. Romiečiams 14,9 (TLB)

 


Biblija ne kartą pabrėžia ir užtvirtina faktą apie Kristaus kūnišką prisikėlimą. Tiesiogiai apie tai „Apaštalų darbuose“ užsimena Lukas: „Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę“ (Apd 1,3). Ką mes darysime su tuo daugeliu įrodymų? Kažkas mano kolegos George Beverly Shea paklausė, iš kur jis žinąs apie Dievą. Jis atsakė: „Tai kad aš nedaug apie Jį žinau. Tikrai žinau tik tai, kad Jis pakeitė mano gyvenimą.“ Galbūt ne visus įrodymus pavyks ištirti mokslo laboratorijoje ir dar kartą patvirtinti. Tačiau jei kokį istorinį faktą ir verta pripažinti, tai nebent tą, kad Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, man nekyla abejonių, kad Tu esi. Tavo artumą jaučiu kiekvieną mielą dieną. Mano siela džiūgauja, kai žinau, kad Tu, gyvasis mano Viešpats, nuolat esi su manimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gyvenimą keičianti jėga

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.