Gyvenimą keičianti jėga


Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų mūsų Viešpats tiek mums gyviems esant, tiek mums numirus. Romiečiams 14,9 (TLB)

Biblija ne kartą pabrėžia ir užtvirtina faktą apie Kristaus kūnišką prisikėlimą. Tiesiogiai apie tai „Apaštalų darbuose“ užsimena Lukas: „P...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, man nekyla abejonių, kad Tu esi. Tavo artumą jaučiu kiekvieną mielą dieną. Mano siela džiūgauja, kai žinau, kad Tu, gyvasis mano Viešpats, nuolat esi su manimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Gyvenimą keičianti jėga

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.