Gyvenimo kovos


Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus [ant medžio]... 1 Petro 2,24

Visas mūsų gyvenimas – tarsi milžiniškas kovos laukas. Taip jau yra ir nieko čia nepašvilpsi. Net ir žmogaus organizme, pasak gydytojų, be ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mąstydamas apie Jėzaus šioje žemėje atliktą darbą, kurį Jis vainikavo didžiausia įmanoma auka, meldžiu, kad mano šiandieniniais darbais būtum pašlovintas Tu, mylimas Gelbėtojau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Gyvenimo kovos

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.