Gyvenimo kovos


Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus [ant medžio]... 1 Petro 2,24

 


Visas mūsų gyvenimas – tarsi milžiniškas kovos laukas. Taip jau yra ir nieko čia nepašvilpsi. Net ir žmogaus organizme, pasak gydytojų, be paliovos verda kova dėl išlikimo: gerosios bakterijos nuolat priešinasi ir kovoja su blogaisiais įsibrovėliais mikrobais; baltieji kraujo kūneliai grumiasi su infekcijomis, siekdami palaikyti gyvybę ir t. t. Kova šėlsta ne tik fizinėje, bet ir dvasinėje plotmėje. Biblija teigia, kad mums tenka kovoti su „šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis“ (žr. Ef 6,12). Tamsa neapkenčia šviesos. Namie laikau šunį. Pastebėjau, kad jis mieliau puola prie pašvinkusio, iš po žemių iškasto kaulo nei prie šviežio, švaraus ėdalo. Mano keturkojis bičiulis negali tam atsispirti - taip jam liepia prigimtis. Žmogus prigimčiai irgi neįstengia pasipriešinti savo jėgomis – jį dažnai traukia tai, kas nepadoru, gašlu, niekinga. Prigimties šauksmas stipresnis, nebent žmogus atgimtų iš naujo. Kol jo neperkeičia Kristaus galia, tol jis priešiškai nusistatęs prieš visa, kas susiję su Kristumi.


Dienos malda

Mąstydamas apie Jėzaus šioje žemėje atliktą darbą, kurį Jis vainikavo didžiausia įmanoma auka, meldžiu, kad mano šiandieniniais darbais būtum pašlovintas Tu, mylimas Gelbėtojau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gyvenimo kovos

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.