Gyvojo Dievo Artumas


[...] šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Luko 2,32

 


Jei tik galėtume žvilgtelėti pro galingus teleskopus ar pasiklausyti galinga įranga, tai išgirstume ir pamatytume aibę metalinių „žvaigždžių“, kurių danguje „prisėjo“ Rusija ir Amerika.

Dar nė viena iš tų „žvaigždžių“ neatnešė pasauliui taikos. O štai Dievo žvaigždė, priešingai, prižadėjo taiką visam pasauliui, jei tik žmogus tikės ir pasikliaus. Dirbtinės, žmogaus rankų darbo žvaigždės atneša baimę, sėja nerimą. Mūsų modernia įranga apkarstytas rojus yra veikiau tarptautiniu mastu išplitusio nesaugumo pragaras. Jame neįmanoma rasti laimės, apie kurią svajojame. Tačiau danguje toliau šviečia tikroji žvaigždė. Vis dar tebeskamba giesmė. Jėzus Kristus yra gyvas. Jis yra su mumis. Gyvojo Dievo Artumas gali apgaubti mus ir padėti įveikti neviltį. Jis gali suteikti mums viltį, atleisti nuodėmes, pašalint vienatvę ir sutaikinti su Dievu.


Dienos malda

Tavo ramybė užlieja visus, kurie myli ir pasitiki Tavimi, gyvasis Viešpatie Jėzau. Mylimas Gelbėtojau, aš garbinu šventą Tavo vardą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gyvojo Dievo Artumas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.