Išgelbėjimas ar išsigelbėjimas?


Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Patarlių 14,12

 


Žmonėms atrodo visai logiška ir suprantama, kad turėtų būti koks nors išsigelbėjimas, kurį jie įstengtų įgyvendinti patys. Žmogus galvoja, kad savo darbais įmanoma pelnyti teisumą, pasiekti tobulybę savo jėgomis Argi mes patys dažnai nesakome „Stenkis, tai ir Dievas tau padės“? Tačiau kur kas didingesnę tiesą skelbia Biblija. O ji teigia, kad Dievas padeda tiems, kurie nebegali padėti patys sau. Patys išsigelbėti mes negalime. Tikrai puiku būti teisingu, teisiu, doru, maloniu ir atjaučiančiu. Žmogui atrodo, kad tokių savybių visiškai pakanka, kad siela būtų išganyta. Tačiau Biblija sako, kad toks kelias, nors žmogui ir atrodo teisingas, veda į pražūtį.


Dienos malda

Tėve, puikiai suvokiu, kad mano pastangos būti geru žmogumi yra niekis, lyginant su Gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Tik Jo dėka galiu ateiti pas Tave, nes Jis atpirko mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Išgelbėjimas ar išsigelbėjimas?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.