Išlaisvinanti tiesa


Ateikite pas mane visi, kurie vargstate... Mato 11,28

 


Tikrą krikščionį atpažinsi iš to, kad jis turi užmezgęs ir palaiko asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė – tai Kristus, o Kristus – tai krikščionybė. Ir aš kalbu pagarbiai, kai sakau, kad Jėzus – daugiau nei vien tik Jo idėjos. Visa, ką Jis kalbėjo, yra tiesa. Tačiau be Jo net ir toji tiesa būtų bejėgė. Žmonės patys gali įsitikinti išlaisvinančia tiesos galia. O Jėzus yra pasakęs: „Aš esu tiesa.“


Dienos malda

Jėzau, ačiū Tau už tai, kad sutraukai mane varžančius pančius.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Išlaisvinanti tiesa

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.