Išlikime atsidavę


Pats Dievas sukūrė mus tokiais, kokie esame, ir dovanojo mums naują gyvenimą Kristuje. Nuo pat pradžių Dievas buvo numatęs, kad savo gyvenimą nugyvensime, talkindami, visokeriopai padėdami kitiems. Efeziečiams 2,10 (TLB)

 


Laimė ir visi beribiai iš dangaus saugyklų besiliejantys palaiminimai priklauso nuo mūsų santykio su Dievu. Jei esame Dievo vaikai, tai būsime visiškai nuo Jo priklausomi ir visiškai Jam atsidavę. Tik vaikams skirta paveldėti tai, kas veda į laimę. Norint būti Dievo vaiku, būtina nusilenkti Jo valiai ir jai atsiduoti. Prieš tapdami turtingi, turime pripažinti esantys visiški vargšai. Prieš tapdami įsūniais, turime pripažinti savo skurdą. Kai suvokiame, kad visas mūsų teisumas ir gerumas – tik kaip purvini skudurai Dievo akivaizdoje, o mūsų užsispyrimas ir kietasprandiškumas griauna mums gyvenimą, kai suprantame, kad esame visiškai priklausomi nuo Dievo malonės per tikėjimą ir nuo nieko daugiau, tada prasideda mūsų kelionė į laimę. Žmogus į Dievo pažinimą įžengia ne per darbus, o malone per tikėjimą. Darbais dangaus ir laimės nepelnysite. Moralė jūsų neišgelbės. Patys savęs nepakeisite, neištobulinsite ir neišsipirksite. Dangus ir laimė yra Dievo dovana per Kristų.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk įsisavinti tikėjimo faktą, kad pas Tave ateiname vien tik iš Tavo malonės. Vien tik Tavo dėka, esame teisūs Dievo akivaizdoje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Išlikime atsidavę

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.