Išminties pradžia


Jo [Dievo] dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi... 1 Korintiečiams 1,30

 


Esu įsitikinęs, kad žmogui svarbu baigti mokslus, verta siekti išsilavinimo, tačiau nevalia jo paversti savo dievaičiu. Johnas Dewey‘is išsimokslinimą yra apibūdinęs kaip sistemingą, tikslingą patirties rekonstrukciją. Deja, šiuolaikinė lavinimo sistema labai dažnai Dievą palieka nuošaly. Ir to pasekmės labai liūdnos, mat galiausiai paaiškėja, kad mes, žmonės, tik rekonstruojame, perstatinėjame savo nuodėmes: jas išpučiame, išdidiname ir padauginame. Žmogui svarbu ne tik lavinti kūną ir protą, bet ir ugdyti sielą, duoti peno dvasiai. Juk žmogus visų pirma yra dvasinė būtybė, todėl šiuolaikinėje švietimo sistemoje būtinas dvasinis akcentas. Jeigu mūsų ugdoma jaunoji karta stokos Dievo teikiamos išminties, tai jos atstovai tebus gerai išlavinti laukiniai ir kvailiai. „Viešpaties baimė yra išminties pradžia“ (Pat 1,7), išsilavinimo pradžia. Te Viešpats Dievas būna mūsų uola ir pamatas.


Dienos malda

Visagali Dieve, dėkoju Tau už tai, kad Tavo Žodis pamaitina ir ugdo mano dvasią, sustiprina ir gydo mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Išminties pradžia

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.