Išmintis suvokti


Būk tikras, aš esu su tavimi! Globosiu tave, kad ir kur eitum... Pradžios 28,15

Kai Jėzus ištarė paguodos žodžius Evangelijos pagal Joną 14 skyriuje, užbaigdamas sakiniu „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14,4), Tomas ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, man didelė paguoda žinoti, kad Tu visuomet esi su manimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Išmintis suvokti

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.