Jėzaus pradžia


[...] pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu! Jono 8,58

Jėzaus pradžia – ne Betliejuje. Biblija sako, kad „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.“ Pats Jėzus pasakė...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu, kuris buvai ir esi per amžius, nužengei iš dangaus aukštybių ir iš begalinės meilės išvadavai mane, ištraukei iš nuodėmių liūno. Nuolankiai garbinu ir šlovingu Tave, mano Gelbėtojau ir Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jėzaus pradžia

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.