Jėzus – mūsų guodėjas


O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus [...] pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos... 2 Tesalonikiečiams 2,16

Kristus yra mūsų paguoda sielvarte. Kai Harry Lauderis, garsus škotų komikas, sulaukė liūdnos žinios apie tai, kad Prancūzijoje žuvo jo sūn...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Būk paguoda mano liūdesy, Jėzau. Ištikus negandai, išrauk iš mano širdies visą apmaudą ir ilgesį ir suteik drąsos pasitikti sielvartą. Tavo malonė paguos mane, o Tavosios rankos prilaikys mane. Ačiū Tau už viską, brangus Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jėzus – mūsų guodėjas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.