Jūs galite pamokslauti!


Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje... Mato 24,14Mes esame Evangelijos prievaizdai. Galia skelbti pačią Geriausią Naujieną danguje ir žemėje buvo suteikta ne angelams, o atpirktiems žmonėms. Ta žinia buvo patikėta paprastiesiems, nuolankiesiems. Kai kas mano, kad pamokslauti gali tik dvasininkai. Tačiau toks manymas yra klaidingas. Liudyti gali ir turi kiekvienas krikščionis. Kiekvienam Kristaus sekėjui skirta skelbti Gerąją Naujieną. O ją skelbti galime įvairiai – dalydamiesi savo patirtimi arba išaukštindami Kristų kasdieniame gyvenime. Labai dažnai regimi pamokslai yra kur kas paveikesni už girdimus. Jie būna lyg audiovizualiniai liudijimai. Dar pamokslauti galime aukodami stokojantiems, kad tie, savo ruožtu, tarsi perėmę estafetę pamokslautų toliau. Apie nesavanaudiškumą ir krikščionišką dosnumą byloja ir dovanos misionieriams, paaukojimai bažnyčiai bei labdaringa veikla. Visuose tokiuose ir panašiuose dalykuose mes esame Dievo partneriai. Su Jo malone mes padedame atpirkti šį pasaulį. Šiandien Dievui labiau nei kada nors anksčiau reikia mūsų laiko, talentų, liudijimo ir lėšų. Tapkite veikliu, ištikimu Dievo partneriu.


Dienos malda

Kad ir kur šiandien eičiau, Viešpatie, padėk man būti dėmesingam aplinkiniams. Žmonėms verkiant reikalinga Tavoji meilė. Padėk man būti panašiam į Tave ir pasitarnauti žodžiu ar darbu – su meile ir pasiaukojimu, taip, kaip tai darytum Tu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jūs galite pamokslauti!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.