Jūs galite pamokslauti!


Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje... Mato 24,14

Mes esame Evangelijos prievaizdai. Galia skelbti pačią Geriausią Naujieną danguje ir žemėje buvo suteikta ne angelams, o atpirktiems žmonėm...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Kad ir kur šiandien eičiau, Viešpatie, padėk man būti dėmesingam aplinkiniams. Žmonėms verkiant reikalinga Tavoji meilė. Padėk man būti panašiam į Tave ir pasitarnauti žodžiu ar darbu – su meile ir pasiaukojimu, taip, kaip tai darytum Tu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jūs galite pamokslauti!

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.