Jis girdi mus


[...] ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią... Morkaus 11,24

Ištikus bėdai ar susiklosčius šiaip kokiai nors nepalankiai padėčiai, mes turime melstis, kad neliktume netikintys, kad mūsų tikėjimas nesu...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, Tavo akivaizdoje noriu išlieti savo širdį. Dėkoju Tau už žinojimą, kad girdi ir išklausai mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jis girdi mus

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.