Jo meilės slėpinys


Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3

 


Jokia žmogiška patirtis negali iliustruoti Dievo teikiamo teisumo, kylančio iš begalinės Jo meilės. Tai slėpinys, didelė paslaptis - protu nesuvokiama ir nepaaiškinama. Mes negalime to paaiškinti ar išmatuoti kaip ir Saulės kaitros ar šviesos – o vis tik negalime be to gyventi! Rašydamas apie atbaigto teisumo paslaptį, Paulius sako: „Mes skelbiame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. [...] Bet skelbiame, kaip parašyta: Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.“ (1 Kor 2,7.9) Tai, ką Dievas mumyse nuveikė, yra tiesiog nuostabu. Tačiau Jo darbas dar nė neįpusėjo. Visiems savo vaikams Jis turi parengęs nepakartojamą, įdomią, jaudinančią ateitį.


Dienos malda

Ribotas mano protas neįstengia suvokti, kas laukia Jį mylinčių, tačiau dėl to mano džiaugsmas nė kiek ne mažesnis. Aš laukiu visko, ką man yra paruošusi amžinoji Tavo meilė!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jo meilės slėpinys

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.