Kaip turėtume gyventi?


Jėzus jam atsakė [...] Ir jūs dar pamatysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Morkaus 14,62

 


Pasaulis, kuriame gyvename, pilnas pesimizmo. Tačiau krikščionys neturi teisės vaikštinėti grąžydami rankas ir spėlioti, ką daryti dabartinės pasaulyje susiklosčiusios situacijos akivaizdoje. Šv. Raštas aiškiai sako, kad vykstant persekiojimams, kilus suirutėms ir karams ar karų gandams, mes turime guosti vieni kitus paguodos žodžiu apie pergalingą, šlovingą ir didingą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimą. Kaip dažnai prieš eidamas vakare miegoti pagalvoju, kas būtų, jei Kristus grįžtų dar man nenubudus. O Jis mums, krikščionims, yra paliepęs be paliovos budėti ir būti pasirengus, nes „Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24,44). Kaip manote, ar Kristus ateis šiandien? Tikriausiai atsakytumėte, kad greičiausiai ne. Tačiau Jis gali grįžti kaip tik vieną iš tokių dienų. Koks nuostabus tai bus susitikimas, kai būsime paimti kartu su Juo!


Dienos malda

Jėzau, ačiū Tau už suteiktą viltį. Jau šiandien galiu džiaugtis, kad išauš tokia diena, kai matysiu Tave akis į akį.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kaip turėtume gyventi?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.