Kaip viskas bus danguje?


Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir jo tarnai garbins jį. Apreiškimo 22,3

 


Biblija sako, kad danguje mes įgysime tokio supratimo ir žinių, kokių negalime įgyti žemėje. Jau būdamas senas žmogus seras Izaokas Niutonas atsakė žmogui, pagyrusiam jo išmintį: „Jaučiuosi lyg vaikas, pakrantėje pakeliantis tai akmenuką, tai kokią kriauklelę. O didysis tiesos vandenynas vis dar plyti man prieš akis.“ Tomas Edisonas yra pasakęs tokius žodžius: „Iš tiesų tai nė vienos milijoninės procento dalelės neišmanau.“ Dauguma Dievo slėpinių – atsakymai, kuriuos mums knieti žinoti apie širdį veriančius dalykus, išbandymus, nusivylimus, tragedijas ir Dievo tylą didžiausio kentėjimo metu ir pan. – bus apreikšti tiktai danguje.


Dienos malda

Mylintis Tėve, Tu atsakysi į visus man rūpimus klausimus, kai užimsiu savo vietą danguje ir pagarbinsiu Tave.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kaip viskas bus danguje?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.