Kaip viskas bus danguje?


Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir jo tarnai garbins jį. Apreiškimo 22,3

Biblija sako, kad danguje mes įgysime tokio supratimo ir žinių, kokių negalime įgyti žemėje. Jau būdamas senas žmogus seras Izaokas Niutona...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mylintis Tėve, Tu atsakysi į visus man rūpimus klausimus, kai užimsiu savo vietą danguje ir pagarbinsiu Tave.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kaip viskas bus danguje?

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.