Kaltės simptomai


Kaskart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Psalmynas 51, 4

 Apie kaltę daug kalba psichoanalitikai, psichiatrai ir dvasininkai. Žodyne žodis „kaltė“ apibūdinamas kaip „nusižengimas, nuodėmė, kaltinimas, atsakomumas“. Kaltės simptomų daug, o šaknis – tik viena. Mes, žmonės, sulaužėme moralės įstatymą, apreikštą Dešimtyje Dievo įsakymų ir Kalno pamoksle, todėl mus ir kamuoja kaltė. Kaltė pagimdo aibę psichologinių problemų, tokių kaip nesaugumo jausmas, įtampa, pritarimo troškimas, pripažinimo siekis ir pan. Tačiau, pasak psichiatrų, kaltės jausmas lygiai toks pat reikalingas, kaip ir skausmas. Abu verčia mus saugotis sužalojimų.


Dienos malda

Tavo Šventoji Dvasia prisiliečia prie mano širdies ir leidžia man suvokti savo kaltę. Atleisk man, Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kaltės simptomai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.