Kam reikalingas Šv. Raštas?


O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus... Jono 20,31

Dievas pasirūpino, kad būtų užrašytas Šv. Raštas (Biblija), kuriame juodu ant balto būtų išdėstytas Dievo paruoštas žmonijos atpirkimo plan...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, man skaitant Tavo Žodį, tegul tiesos spinduliai prasiskverbia ir apšviečia šį tamsų pasaulį.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kam reikalingas Šv. Raštas?

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.