Kieno Sūnus yra Jėzus?


[...] tai mes turime tik vieną Dievą – Tėvą [...] ir vieną Viešpatį – Jėzų Kristų... 1 Korintiečiams 8,6

 


Anksčiau ar vėliau visi turėsime asmeniškai atsakyti į tokius klausimus: „Ką tu manai apie Kristų?“ „Kieno Jis yra Sūnus?“ Jeigu Jėzus Kristus buvo visai ne tas, kas skelbėsi esąs, vadinasi, buvo sukčius, apgavikas arba egomaniakas. Į minėtus klausimus derėtų atsakyti ne tik tikėjimu, bet ir veiksmu. Mes turime ne tik tikėti Jėzumi kaip vienokiu ar kitokiu asmeniu, bet ir kai ką realiai padaryti – priimti Jį arba atmesti. Jėzus labai aiškiai teigė, kas esąs ir ko atėjęs į šį pasaulį. Savo mokinių Jisai klausė: „Kuo žmonės laiko mane, Žmogaus Sūnų?” Mokiniai jam pateikė keletą žmogiškų atsakymo variantų. Tada Jėzus jų tiesiai šviesiai paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Į tą klausimą Petras atsakė istoriniu patvirtinimu: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16,13-16). Toks teiginys – tikėjimo ašis. Aplink jį turėtų suktis tikėjimas, jei žmogus viliasi išgelbėjimo. Nuo Kristaus niekas neišsisuks. Jums irgi teks apsispręsti, ką manote Jo klausimu. Kas jums yra Kristus? Ką tai pripažinę darysite?


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus! Garbinu Tave – Tu esi mano Atpirkėjas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kieno Sūnus yra Jėzus?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.