Kieno Sūnus yra Jėzus?


[...] tai mes turime tik vieną Dievą – Tėvą [...] ir vieną Viešpatį – Jėzų Kristų... 1 Korintiečiams 8,6

Anksčiau ar vėliau visi turėsime asmeniškai atsakyti į tokius klausimus: „Ką tu manai apie Kristų?“ „Kieno Jis yra Sūnus?“ Jeigu Jėzus Kris...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus! Garbinu Tave – Tu esi mano Atpirkėjas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kieno Sūnus yra Jėzus?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.