Ko iš mūsų tikisi Dievas?


Kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose... Luko 16,10

 


Dievas iš mūsų tikisi, kad Jo garbei naudosime visus savo talentus ir dovanas. Tokia yra palyginimo apie talentus esmė (žr. Mt 25,14-30). Atidžiai perskaitykite šį palyginimą ir jūs pamatysite, kad Dievas visuomet atlygina už ištikimybę. Jūs galite būti ištikimi savo srityje ir sulaukti Viešpaties pagyrimo. Imkite talentą, kurį turite, ir investuokite jį į amžinuosius dalykus. Kai kurie talentingi žmonės netenka atlygio todėl, kad savo darbus daro dėl akių. Kai kurie netalentingi žmonės netenka savo atlygio todėl, kad nepaveda to, ką turi, Dievui, nes lieka kitų nepastebėti. Ir vieni, ir kiti vienodai nusideda.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk man nesukti galvos dėl to, ką pasakys kiti. Padėk savo talentus naudoti Tavo garbei.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Ko iš mūsų tikisi Dievas?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.