Kodėl, sakoma, kad Kristus gimė prieš mūsų erą? Kada Jis gimė iš tiesų?

Published in

Į šį klausimą mano manymu neblogai atsako ši citata:

Solidžia analize pasižymėjo kunigo, teologijos daktaro Vincento Padolskio darbai. Straipsnyje „Kada gimė Kristus?“ siekiama nustatyti Kristaus gimimo datą.

Autorius šio tyrimo ėmėsi norėdamas išsiaiškinti, kiek Dioniso nustatyta laiko skaičiavimo sistema yra artima Jėzaus gimimo datai. V. Padolskis pristatė ir senovės rašytojų – Irenėjaus, Origeno, Jaronimo, Kasiodoro, Hipolito Romiečio, Bedos Venerabilio, Klemenso Aleksandriečio ir kitų – nuomones šiuo klausimu. Straipsnyje remtasi ir mokslininkų E. Rufinio, U. Holcmeisterio, J. Felteno darbais, įvairių enciklopedijų ir žurnalų straipsniais, evangelijų komentarais. Autorius siekė nustatyti Kristaus gimimo datą trimis būdais: 1) siejant su Erodo mirties data, 2) tapatinant su nustatytu žvaigždės pasirodymo rytuose laiku, 3) gretinant su gyventojų surašymo data. Tyrimas pirmuoju metodu leido teigti, jog kadangi keletą mėnesių prieš savo mirtį Erodas įsakė žudyti berniukus iki dvejų metų amžiaus, tai Kristus galėjo gimti likus dvejiems metams iki Erodo mirties, arba 6 metais prieš mūsų erą.

Antrasis būdas – žvaigždės pasirodymas, tirtas pasitelkus ir astronomijos dėsnius. Autoriaus duomenimis, ši žvaigždė galėjo būti Jupiterio ir Saturno planetų didžiausias suartėjimas, arba susijungimas Žuvies ženkle, kuris vyko 7 metais prieš mūsų eros pradžią, arba Halio kometa, kuri pasirodė 12 metais prieš mūsų erą. Tačiau šias nuomones V. Padolskis atmeta dėl neatitiko su Šventuoju Raštu, kuriame rašoma, kad „vedanti išminčius žvaigždė pasirodė jiems išėjus iš Jeruzalės ir ėjo pirma jų, kol sustojo viršuje vietos, kame buvo vaikelis“. „Apie paprastą žvaigždę taip pasakyti negalima. (...) Taigi iš žvaigždės pasirodymo negalima nustatyti Kristaus gimimo metų“, – teigia V. Padolskis. Patikimiau autoriui atrodė pasikliauti trečiuoju Jėzaus gimimo datos nustatymo būdu – gyventojų surašymo, kuris vyko 9-7 metais prieš mūsų erą. Jis straipsnyje ir laikomas orientacine Kristaus gimimo data.
(http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/05/14/zvil_01.html)