Krikščionybė – rimtas reikalas


Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai... Jokūbo 1,22


Jėzus nurodė, kad prieš Jo sugrįžimą visuomenė bus daug leidžianti, negriežta moralės klausimais. „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant.“ (Žr. Mt 24,37; Lk 17,26.) Pasaulis taip įsismarkavo, kad moralės nuosmukis primena Romos Imperijos laikus. Mes gyvename hedonistinėje visuomenėje. Tai, ką regi mūsų akys, yra ne kas kita, kaip žmogaus prigimties išraiška be Dievo. Daugelis pasidavė antinomianizmui – patiki tuo intelektualiai, o paskui eina ir gyvena kaip velniai, įsivaizduodami, kad Dievas atleis jiems viską ir įsileis dangun. Aš manau, kad Kristaus sekėjo gyvenime turi būti klusnumas Evangelijai, savęs atsižadėjimas ir kryžiaus nešimas. Būti krikščionimi – dalykas rimtas.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, mokyk mane atsižadėti savanaudiškų troškimų ir paklusti Tavo įsakymams. Apvalyk ir naudok mane, kad galėčiau įsiskverbti į visuomenę ir nuveikti tam tikrus darbus dėl Tavęs.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Krikščionybė – rimtas reikalas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.