Krikščionybė – rimtas reikalas


Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai... Jokūbo 1,22

Jėzus nurodė, kad prieš Jo sugrįžimą visuomenė bus daug leidžianti, negriežta moralės klausimais. „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, mokyk mane atsižadėti savanaudiškų troškimų ir paklusti Tavo įsakymams. Apvalyk ir naudok mane, kad galėčiau įsiskverbti į visuomenę ir nuveikti tam tikrus darbus dėl Tavęs.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Krikščionybė – rimtas reikalas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.