Kristaus mokinio pareigos


Dar būdami pas jus, skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ 2 Tesalonikiečiams 3,10

 


Viena iš krikščionio pareigų, jam pasiryžus eiti paskui Kristų, yra naujas požiūris į darbą. Daugybė jaunų žmonių nori Kristaus be įsipareigojimų. Tačiau vertėtų prisiminti, kad Jėzus nebuvo tinginių pantis ar koks nenaudėlis. Jis turėjo dailidės amatą ir savo rankomis uždirbdavo pragyvenimui. Kitas puikus pavyzdys – apaštalas Paulius. Jis irgi turėjo amatą – vertėsi palapinių audimu, kartu vykdydamas Dievo jam patikėtą užduotį. Kad ir kokios profesijos atstovas būtų krikščionis, kiekviena užduotis turi būti atliekama kaip Viešpačiui. Mums patikėtus darbus turime stengtis atlikti kuo geriausiai, atitinkamai pagal savąjį pašaukimą. Krikščionys savo darbovietėje turi būti ištikimi, nesusitepę, sąžiningi.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, ačiū Tau už pamokymą, kad darbas yra palaiminimas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kristaus mokinio pareigos

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.