Kristus – mūsų guodėjas


[...] Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo. Luko 11,13

Prieš palikdamas savo mokinius, Kristus prižadėjo atsiųsti jiems Guodėją, kuris padės įveikti išbandymus, rūpesčius ir šio pasaulio pagunda...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Visagali Dieve, dėkoju Tau už Šv. Dvasią, kuri veda ir sergėja mane visuose keliuose.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kristus – mūsų guodėjas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.