Kuo krikščionybė skiriasi nuo kitų religijų?


Nėra jo čia, jis prisikėlė! Luko 24,6

 


Krikščionybė išsiskiria iš kitų pasaulio religijų: ji ne tik skelbia žmonijos atpirkimą per mūsų Gelbėtojo mirtį ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, bet ir faktą, kad Kristus prisikėlė iš numirusių. Tik krikščioniškasis tikėjimas skelbia, kad jo pradininkas kartą mirė, o vėliau prisikėlė ir yra gyvas lig šiolei. Ant daugelio antkapių iškalti žodžiai „Čia ilsisi toks ir toks“. O štai Kristaus antkapį galėtų puošti žodžiai „Nėra jo čia“. Krikščionybė neturi nei kokių nors ypatingų šventyklų, kurias būtų būtina aplankyti, nei kokių nors apdulkėjusių relikvijų, nei palaikų, nei kapų, prie kurių žmonės ateitų pagarbinti. Šiame pasaulyje yra gyvenę daug puikių žmonių, kurių atminimas lig šiol saugomas ir kurie tebegyvuoja mūsų širdyse, tačiau tik vienas Žmogus yra nugalėjęs mirtį – tai Jėzus Kristus. Ir Jis gyvens per amžius.


Dienos malda

Pasakojimas apie Tavo prisikėlimą, Viešpatie Jėzau, suteikia man begalinį džiaugsmą!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kuo krikščionybė skiriasi nuo kitų religijų?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.