Kur jūsų lobis?


Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai [pinigams]. Mato 6,24

 


Pasakykite man, ką manote apie pinigus, ir aš pasakysiu jums, ką manote apie Dievą, nes tie du dalykai glaudžiai susiję. Žmogaus širdis prie piniginės palinkusi arčiau, nei prie kitų dalykų. Sukrečiantis faktas tas, kad per pastaruosius kelis metus žmonės prabangai ir visokiems nebūtiniems niekams išleido dešimtimis kartų daugiau šlamančių, nei labdarai ar religinei veiklai paremti. Tai tik įrodo, koks paviršutiniškas ir negilus mūsų tikėjimas. Biblija perspėja saugotis gobšumo bei savanaudiškumo ir ragina gyventi taupiai. Net ir Jėzus, pamaitinęs minią, savo mokiniams sakė: „Surinkite likusius gabalėlius, kad niekas nepražūtų“ (Jn 6,12). Nors mūsų Viešpats turėjo galią kurti, pats Jis gyveno taupiai, nesišvaistydamas ir be jokios prabangos. Džonas Veslis pinigų klausimu brėžė tris kryptis: „Uždirbk, kiek gali. Sutaupyk, kiek gali. Aukok, kiek gali.“ O kaip dažniausiai elgiamės mes? Uždirbame, kiek galime, vėliau išleidžiame kiek galime, paskui dar skolinamės, kiek galime, o varganus likučius atnešam Dievui.


Dienos malda

Viešpatie, suteik man dosnią širdį, kad pažinčiau Tavo meilę ir gailestingumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kur jūsų lobis?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.