Kur jūsų viltis?


Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje mano viltis. Psalmynas 39,8

Jūra šėlo, bangos putodamos daužėsi į uolas. Siautė baisi audra, svaidydama žaibus. Griausmas ir vėjo staugimas buvo tiesiog kurtinantys. B...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Brangus Viešpatie, ačiū tau už viltį, slypinčią Tavo neblėstančioje meilėje, kuri yra apgaubusi mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kur jūsų viltis?

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.