Kur jūsų viltis?


Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje mano viltis. Psalmynas 39,8


Jūra šėlo, bangos putodamos daužėsi į uolas. Siautė baisi audra, svaidydama žaibus. Griausmas ir vėjo staugimas buvo tiesiog kurtinantys. Bet mažas paukštelis ramiai miegojo uolos plyšyje, pasikišęs galvelę po sparnu. Štai kas yra tikra ramybė: gebėjimas ramiai miegoti per didžiausią audrą! Kristuje mes galime būti ramūs ir nenuogąstauti, net jei aplink baisi sumaištis. Aplink siaučiant audrai, mūsų širdis gali būti rami. Juk mes esame atradę tikrą ramybę!


Dienos malda

Brangus Viešpatie, ačiū tau už viltį, slypinčią Tavo neblėstančioje meilėje, kuri yra apgaubusi mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kur jūsų viltis?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.