Lauk Viešpaties!


Didžiuokitės jo šventuoju vardu, tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis! Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ, visada ieškokite jo Artumo. Psalmių 105,3-4

 


Šv. Jeronimas (347-420 m.), krikščionių teologas, vienas iš Bažnyčios tėvų, yra pasakęs: „Šv. Rašto nepažinimas – tai Kristaus nepažinimas.“ Jobas yra pasakęs: „Nuo Jo įsakymų nepasitraukiau, Jo burnos žodžius vertinau labiau negu būtiną maistą“ (K. Burbulio vert.). Jeremijas sakė: „Gavęs tavo žodžius, juos ryte prarijau; tavo žodis man atnešė džiaugsmą ir širdies linksmybę.“

Norėdamas paskaityti Bibliją, žmogus turi tam atrasti ramią valandžiukę, skirti tam laiko. Krikščionys studentai manęs dažnai klausia: „Kaip jums pavyksta išlikti dvasiškai pakylėtam? Ar turite kokių nors kasdienių disciplinų?“ Ir tada aš jiems papasakoju apie tą ramybės valandžiukę – laiką, kurį tikslingai paskiriu skaitymui ir apmąstymams: kartais ankstų, kartais vėlų rytą ar vakare. Be kasdienio pasinėrimo į Dievo Žodį mano krikščioniškasis gyvenimas veikiai virstų dykuma. Izaijas sako: „[...] bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami“ (Iz 40, 31). Taigi, pranašo patarimu, atgaukime jėgas, pakilkime kaip ereliai. Paskirkite bent kelias minutes per dieną ramiam pasibuvimui su Dievu vienumoje.


Dienos malda

Brangus Viešpatie, pamokyk mus, kaip reikia Tavęs laukti, kad pažintume Tavąją stiprybę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Lauk Viešpaties!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.