Linksmų Kalėdų!


Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama... Luko 2,13

Šiuo metų laiku savo bičiuliams linkime linksmų švenčių. Žmogaus širdis iš tikro gieda iš džiaugsmo, žinodama tiesą apie Kristų – kad Jis g...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Brangus Viešpatie, per šias Kalėdas mano širdis džiūgauja, kai pagalvoju apie Tavo gimimą. Džiaugiuosi kartu su dangaus pulkais ir šlovinu šventą Tavo vardą!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Linksmų Kalėdų!

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.