Mūsų amžinieji namai


Štai jau kuriu naują dangų... Izaijo 65,17

 


Kas yra Dangus? Visų pirma, Dangus – tai namai. Biblija žodį „namai“ mini su visomis jam priklausančiomis švelniomis asociacijomis, su visais brangiausiais, šventais prisiminimais ir tvirtina, kad Dangus – tai namai. Antra, Dangus – tai pastovūs, nuolatiniai namai. Mes turime pažadą apie namus, kuriuose Kristaus sekėjai pasiliks amžinai. Trečia, Biblija moko, kad Dangus – tai nenusakomo grožio namai. Kitoks dangus būti ir negali, nes Dievas yra ir grožio Dievas. Ketvirta, Biblija moko, kad Dangus bus tokie namai, kuriuose viešpataus džiaugsmas, nes tenai nenutiks nieko, kas žmogų liūdintų. Danguje susitiks ištisos giminės, šeimos, bičiuliai. Dievo namai bus laimės sklidini namai todėl, kad ten bus Kristus. Jis bus Dangaus vidury. Visų širdys gręšis į Jį, visų akys kryps į Jį.


Dienos malda

Džiaugiuosi, kai pagalvoju apie savo amžinuosius namus su Tavimi ir susitikimą su artimaisiais.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Mūsų amžinieji namai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.