Meskite savo rūpesčius ant Jo


Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: jie nei sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? Mato 6,26

 


Kartą besidarbuodami britų geležinkelininkai po bėgiais aptiko strazdo lizdelį. Paaiškėjo, kad patelė ramiausiai sau perėjo vaikelius, viršuje riedant ir baisingai bildant greitiesiems traukiniams. Kažkas net brūkštelėjo tokį eilėraštuką:

Maža kregždutė klausė žvirblio:
Sakyk, mielasis, kaip gi čia yra?
Ko gi tie žmonės susiraukę visada?
Ir raukšlelių ant kaktos
Jiems daugėja nuolatos.

Atsakė žvirblis įžvalgus:
O kaip kitaip čia bus?
Matyt, vargšeliai jie yra.
Neturi jie tokio Tėvelio danguje,
Kurs naštą rūpesčių nuimtų,
Kaip mus paguostų, nuramintų, pamaitintų.

Jėzus ragino įsižiūrėti į padangių sparnuočius. Atkreipdamas dėmesį į paukščių gyvenseną, Viešpats, matyt, norėjo pabrėžti, kad nerimauti yra nenatūralu. Aš ir pats kasdieniame gyvenime nuolatos mokausi susitelkti į Kristų. Kai akys nukreiptos į Viešpatį, pasaulio rūpesčiai galiausiai praeina, nerimas atlyžta, o širdy lieka tiktai tobula ramybė. Dievas yra pasižadėjęs mumis rūpintis. Mums nėra ko nerimauti.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, didžiausia laimė man būna, kai visiškai pasikliaunu Tavimi. Padėk man išlikti dėkingos širdies. Ačiū, kad esi ištikimas ir rūpiniesi manimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Meskite savo rūpesčius ant Jo

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.