Mokslas ir tikėjimas


[...] nes per jį [Dievą] praturtėjote visu kuo – visokiu [...] pažinimu... 1 Korintiečiams 1,5

 


Tikras mokslas ir krikščioniškasis tikėjimas nesikerta ir yra visiškai suderinami dalykai. Asmeniškai aš manau, kad kai pagaliau pažinsime visą tiesą, paaiškės, kad Pradžios knygos pasakojimas yra nuostabiai tikslus pasaulio sukūrimo aprašymas. Ir nors tas pasakojimas nėra labai išsamus, pateikia tik pagrindinius punktus, manyčiau, kad moksline prasme jis tikslus. Atmesdami Bibliją vien todėl, kad ne viską joje ar pasaulyje suvokiame, pasielgtume kvailai ir neatsakingai. Tuo pačiu ir visus mokytojus norėčiau paraginti apsiriboti tik ta sritimi, kurioje specializuojasi. Iš patirties žinau, kad kartais netikintys žmonės užsipuola krikščionių tikėjimą, mėgindami sudirbti jį per savo srities prizmę, nors iš tikrųjų neturi nė menkiausio supratimo apie tai, kas yra tikroji krikščionybė. Niekas juk, pvz., nesiunčia meno kritiko aprašyti futbolo varžybų arba sporto komentatoriaus pakomentuoti meno kūrinių. Prašykite Dievo išminties viską įvertinti objektyviai, užsibrėžkite kasdien skaityti Bibliją ir melstis. Jei taip elgsitės, Dievas suteiks jums tikėjimo ir išminties išnarplioti bet kokią problemą.


Dienos malda

Tėve, man kasdien skaitant Tavo Žodį, meldžiu, apreikšk savo meilės ir išminties tikrumą. Tavo Žodis man yra didelis pasimėgimas!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Mokslas ir tikėjimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.