Mylėti artimą savo


Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vienų kitiems ir visiems... 1 Tesalonikiečiams 3,12

Viena didžiausių šių dienų psichologinių problemų – vienišumo jausmas. Vienas vertingiausių patarnavimų – gebėjimas išklausyti. Dauguma žmon...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Myliu Tave, Jėzau. Dovanok, kad kartais Tavo pasiaukojimą ant kryžiaus – aukščiausią Tavo meilės išraišką – priimu kaip savaime suprantamą dalyką. Padėk išlaikyti akis, nukreiptas į Tave, kad, sekdamas Tavo pavyzdžiu, galėčiau padėti artimui.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Mylėti artimą savo

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.