Naujas pasaulis


Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. 1 Korintiečiams 2,9

 


Priešpaskutiniame Biblijos skyriuje skaitome tokius žodžius: „Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko“ (Apr 21,1). Mūsų laukia naujas pasaulis! Kaskart, kai meldžiamės malda „Tėve mūsų“ ir prašome, kad ateitų Dievo karalystė, turime turėti omeny, kad tas prašymas bus patenkintas, į tą maldą bus atsakyta. Dangus aprašomas kaip naujas kūrinys, kuriame gyvensime naujuose kūnuose, turėsime naujus vardus, giedosime naujas giesmes, gyvensime naujame mieste, kuriame bus įtvirtinta nauja santvarka. Amžinybėje mums prieš akis atsivers naujos perspektyvos, ten viešpataus teisingumas kiekvieno atžvilgiu. Rojus, kurį žmogus prarado, bus atgautas. Tačiau tai nebus senasis rojus – pataisytas, sulopytas, patobulintas. Kai Dievas sako: „Štai aš visa darau nauja“, tai akcentas krenta ant žodžio „visa“. Išauš tokia diena, kai mes gyvensime naujame pasaulyje. Prieš daugel amžių apaštalai, sutikę vieni kitus, labindavosi žodžiu „Maranata“, kas reiškia „Ateik, Viešpatie!“


Dienos malda

Naudok mane, Gelbėtojau, kad greičiau įvyktų Maranata, Tavo atėjimas. Skatink mane pasakoti kitiems apie tai, kad jie irgi gali patirti atnaujinančią Tavo dieviškos meilės galią.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Naujas pasaulis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.