Neapsakomas džiaugsmas


Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius „krikščionimis“. Apaštalų darbų 11,26

 


III a. Kartaginos vyskupas Kiprijonas savo bičiuliui Donatui laiške rašė: „Pasaulis blogas, Donatai. Jame neįtikėtinai daug blogio. Tačiau pasaulio siautulyje aš aptikau tykią ir šventą tautą, įminusią didžią paslaptį. Tos tautos žmonės atrado tokį džiaugsmą, kuris tūkstančius kartų pranoksta bet kokius šio nuodėmingo pasaulio malonumus. Jie niekinami ir persekiojami, tačiau dėl to nesirūpina. Jie – savo sielos šeimininkai. Jie nugalėjo pasaulį. Tie žmonės, Donatai, yra krikščionys [...] ir aš esu vienas iš jų.“ Jeigu atgailavote už savo nuodėmes ir priėmėte Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, tai jūs irgi esate vienas iš jų.


Dienos malda

Viešpatie Dieve, leisk man šiandien prisiminti tuos krikščionis, kurie ėjo pirma manęs ir praskynė kelią. Ačiū už įkvepiančius prisiminimus apie juos. Padėk ir toliau branginti palikimą, gautą Jėzuje Kristuje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Neapsakomas džiaugsmas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.