Nepalaužiami


[...] bet aš ir mano šeima tarnausime Viešpačiui. Jozuės 24,15

Šeima yra visuomenės ląstelė. Pradėjus irti šeimai, pradeda irti ir visuomenė. Aplink daug iširusių šeimų. Daugelis porų baiminasi, kad jų ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Kaip lengva Tave pamiršti, nustumti į šalį, Viešpatie, ir tik paviršutiniškai prisiminti Tavo palaiminimus. Padėk mums visuomet išsaugoti Tave pačiame savo šeimos vidury, pačioje šerdyje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Nepalaužiami

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.