Nepaleisti iš akių Jėzaus


Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Luko 2,45

Norom nenorom turime pripažinti, kad vaidai ir kivirčai prasiskverbė į bažnyčios gyvenimą. Tiesa, Bažnyčia ir turi būti kovinga, tačiau jos...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, neleisk man pamesti Tavęs iš akių. Padėk neišsiblaškyti sudėtingose kasdienio gyvenimo situacijose.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Nepaleisti iš akių Jėzaus

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.