Nepaleisti iš akių Jėzaus


Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Luko 2,45

 


Norom nenorom turime pripažinti, kad vaidai ir kivirčai prasiskverbė į bažnyčios gyvenimą. Tiesa, Bažnyčia ir turi būti kovinga, tačiau jos kova vyksta ne su kūnu ir krauju. Bažnyčios kova yra dvasinė ir turi būti sutelkta į atsidavimą apreikštai tiesai ir dieviškam šventumui, o ne į kūniškus pasistumdymus, žmogiškus vaidus. Evangelijos pagal Luką 2 skyriuje skaitome apie tai, kad Juozapas su Marija kartą pametė iš akių Jėzų. Ir kur tai nutiko? Ogi pačiame neįprasčiausiame pasaulio kampelyje – šventykloje! Esu matęs ne vieną krikščionį, kuris prarado Jėzų... bažnyčioje. Esu matęs ne vieną, kuris pametė Jį iš akių besivaidydamas dėl chorvedžio, vargonininko, vyresniojo ar kokio kito tarnautojo krėslo. Taip, todėl, kad esame žmonės (nors ir krikščionys) mums nesunku paleisti iš akių Jėzų net ir šventykloje!


Dienos malda

Viešpatie, neleisk man pamesti Tavęs iš akių. Padėk neišsiblaškyti sudėtingose kasdienio gyvenimo situacijose.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nepaleisti iš akių Jėzaus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.