Nesirūpinkite!


Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Kolosiečiams 3,16

 


Krikščionys raginami džiaugtis. O kad galėtume tai daryti, tereikia prisiminti visus tuos puikius dalykus, kuriuos Dievas yra dėl mūsų padaręs. Toliau esame raginami per daug nesirūpinti, bet verčiau maldoje išsakyti savo prašymus Dievui. Net ir didžiausiai bėdai ištikus, mes turime pas ką eiti – Viešpats laukia. Jo akivaizdoje galime išlieti savo širdį ir būti tikri, kad Jis nepaliks mūsų likimo valiai, be sprendimo. Dar vėliau Biblija ragina mus mąstyti vien apie tai, kas gera. Pateikiamas konkretus sąrašas – mes skatinami mąstyti apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, - apie visa, kas dora ir šlovinga (žr. Fil 4,8). Štai į kokius dalykus turi būti sutelktas mūsų dėmesys ir mintys! Gyvenkime nusiteikę teigiamai, o ne neigiamai. Įminę šią mįslę, galėsime džiaugtis Dievo pergale.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu žinai, kas man šiandien neduoda ramybės. Tikėjimu visa atnešu Tavo akivaizdon ir šlovinu Tave, suvokdamas, kad Tavo meilė niekada nesibaigia.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nesirūpinkite!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.