Neužtarnauta pagalba iš Dievo


Jūs juk esate išgelbėti malone... Efeziečiams 2,8

 


Malonė – tai neužtarnauta pagalba iš Dievo, nepelnyta Dievo paslauga žmogui. Vien Naujajame Testamente šį žodį sutinkame daugiau kaip 170 kartus. Malonės nepelnysi ir nenusipirksi, ji yra dovana, kurią visagalis Dievas dovanoja vargo prispaustai žmonijai. Prieš akis regėdamas ant kryžiaus mirštantį Kristų, matau, kaip begalinė malonė per Kristų sutaikina pasaulį su Dievu. Todėl iš širdies traukiu giesmę: „Aplankė žemę iš dangaus malonė nuostabi. Pražuvęs nuodėmėj buvau, mane surado ji.“ Žmogiškas mąstymas pratęs piršti mintį, kad kiekvienas paprastai gauna, ko nusipelnęs. Todėl žmonėms sunku suvokti Dievo malonę. Tačiau jeigu jums su Dievo pagalba pavyko perprasti tikrąją jos prasmę, jūs numosite ranka į žmogiškų samprotavimų ribas ir pasinersite į neaprėpiamus dvasinius šios dieviškos tiesos ir privilegijos turtus. Dievo malonė yra tūkstančių žmonių išmėginta realija. Jų patirtis rodo, kad Dievo malonė – kur kas daugiau nei tikėjimo išpažinimo punktas, sausa doktrina ar nuobodi teorija. Ji pranoksta žmonijos problemas ir nuodėmes.


Dienos malda

Viešpatie, padėk man šiandien dar geriau suvokti ir aiškiau pamatyti Tavo malonės apstybę. Paskatink mane tarnauti Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Neužtarnauta pagalba iš Dievo

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.