Neužtarnauta pagalba iš Dievo


Jūs juk esate išgelbėti malone... Efeziečiams 2,8

Malonė – tai neužtarnauta pagalba iš Dievo, nepelnyta Dievo paslauga žmogui. Vien Naujajame Testamente šį žodį sutinkame daugiau kaip 170 k...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, padėk man šiandien dar geriau suvokti ir aiškiau pamatyti Tavo malonės apstybę. Paskatink mane tarnauti Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Neužtarnauta pagalba iš Dievo

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.