Nuodėmės šaknys


Tačiau visa mes lengvai nugalime per tą [Kristų], kuris mus pamilo. Romiečiams 8,37

 


Pagrindinė pasaulio bėda susijusi ne tik su visuomenėje įsigalėjusia socialine nelygybe, išsimokslinimo stoka ar fiziniu badu. Juk visi pastebime, kad net ir labai išsilavinę, gerai įmitę žmonės yra kamuojami godulio, neapykantos, įvairių aistrų ir geidulių, kurių neužgesina jokie mokslai. Nuodėmės šaknys giliai suleistos žmogaus širdyje, apraizgiusios ją – kaip tik tai ir yra pati didžiausia bėda. Tas nelemtas šaknis gali išdeginti tik Viešpaties ugnis. Kaip tik tai padaryti ir atėjo Kristus. Jis atėjo ne simptomų apmalšinti, o gydyti širdies ligos.


Dienos malda

Tėve, išrauk nuodėmę su šaknimis iš mano gyvenimo. Pripildyk mane savąja meile, kad galėčiau pasipriešinti aplink išsikerojusiam blogiui.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nuodėmės šaknys

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.