Nuostabus Gelbėtojas!


Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Luko 24,46

Kokia galia kryžius, anksčiau laikytas kankinimo ir gėdos instrumentu, virto šlovingiausiu ir mylimiausiu simboliu? Romėnai prieš ir po įvy...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, te tuščias kryžius man nuolatos primena apie Tavo kentėjimus ir Tavo iškovotą pergalę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Nuostabus Gelbėtojas!

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.