Pagarbos rodymas valdžiai


Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.“ Mato 28,18


Gerbkite valdžią! Jėzus Kristus pakluso ir veikė dangiškojo Tėvo valdžios nurodymu. Jisai siekė vieno – įgyvendinti Tėvo valią. Kiekvienas iš mūsų esame vienokios ar kitokios valdžios įtakoje. Galiausiai visi turės paklusti ir atsiskaityti pačiai aukščiausiai valdžiai – Dievui. Kas valdo jūsų gyvenimą? Gal savanaudiškumas? O gal geiduliai, pavydas ar dar kas nors? O gal viską pavedėte į Dievo rankas ir prašėte: „Viešpatie, nuo šiol Tu valdyk mane.“ Būdami kito valdžioje, ir patys galite gauti tam tikrą valdžią.


Dienos malda

Mano gyvenime vis dar yra sričių, kurias norėčiau pavesti Tavo valdžiai, Viešpatie Jėzau. Suteik man savo malonės ir stiprybės visa atiduoti Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pagarbos rodymas valdžiai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.