Pagarbos rodymas valdžiai


Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.“ Mato 28,18

Gerbkite valdžią! Jėzus Kristus pakluso ir veikė dangiškojo Tėvo valdžios nurodymu. Jisai siekė vieno – įgyvendinti Tėvo valią. Kiekvienas ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mano gyvenime vis dar yra sričių, kurias norėčiau pavesti Tavo valdžiai, Viešpatie Jėzau. Suteik man savo malonės ir stiprybės visa atiduoti Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pagarbos rodymas valdžiai

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.