Paguoda mūsų liūdesy


Tebūna pašlovintas Dievas [...] gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte. 2 Korintiečiams 1,3-4 (TLB)

Biblija moko, kad mums užteks jėgų ištverti netektis. Psalmių autorius sako: „Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Ačiū Tau, mylintis dangiškasis Tėve, už pažadą, skelbiantį, kad liūdintys bus paguosti. Ne kartą praeityje esu sulaukęs Tavo paguodos ir žinau, kad nenuvilsi manęs ateityje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Paguoda mūsų liūdesy

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.