Pasirinkimo galia


[...] VIEŠPATS patepė mane [...] skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Izaijo 61,1

 


Viktoras Franklis savo knygoje „Žmogus ieško prasmės“ pasakoja apie du brolius iš vienos šeimos ir skirtingą jų reakciją toje pačioje aplinkoje – nacių koncentracijos stovykloje. Vienas brolis tapo šventasis, o kitas – tikras paršas. V. Franklis nurodo, kodėl taip nutiko. Jis rašo: „Kiekvienas žmogus širdyje gali rinktis ir nuspręsti, kaip reaguos tam tikroje susiklosčiusioje situacijoje.“ Dievas suteikė mums pasirinkimo galią. Kai kurie žmonės nenori prisiimti atsakomybės už savo veiksmus. Jie kaltina visuomenę. Jie kaltina aplinką. Jie kaltina švietimą. Jie kaltina aplinkybes. Tačiau nepamirškime, kad Adomas nusidėjo tobuloje aplinkoje, esant idealioms aplinkybėms. Nevalia kaltės amžinai versti kitiems. Mes turime prisiimti dalį mums priklausančios kaltės. Visuomenė sudaryta iš individų. Jei mūsų aplinkoje veši socialinė neteisybė, vadinasi, kažką darome ne taip. Užuot kaltinę kitus, verčiau prisiimkime atsakomybę ir nuveikime ką nors naudingo.


Dienos malda

Gyvasis Viešpatie, su Tavo pagalba noriu priimti teisingus sprendimus, kad paliesčiau visuomenę Tavo gydančia meile.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pasirinkimo galia

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.